• 92

  Dự án

 • 120

  Nhân viên

 • 1600

  Tỷ doanh thu

 • 41

  Năm kinh nghiệm

Lĩnh vực hoạt động

Chứng chỉ chứng nhận

CBM cam kết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, duy trì việc đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001: 2007

Khách hàng | Đối tác