Berjaya - Topaz Twins

Địa điểm xây dựng: Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô dự án: 2 block gồm 19 tầng cao, 1 tầng hầm

Hạng mục thi công: Hầm, Phần thân, Hoàn thiện và M&E

Tổng diện tích sàn xây dựng: 89.303 m2