Clubhouse 1&2 - Swan City - Phase 1B

Gói thầu thi công các Hạng mục chính Clubhouse 1&2 - Phân khu 1B - của Dự án Swan City tại xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Tổng diện tích Clubhouse 1: 568 m2 và Clubhouse 2: 536 m2

Diện tích cảnh quan Clubhouse 1: 8732 m2 và Clubhouse 2: 3897m2