GO! Market Gò Dầu - Tây Ninh

Địa điểm xây dựng: Lô DV1, Cảng Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh. 

Hạng mục thi công: Thiết kế và Thi công.

Tổng diện tích xây dựng: 3000 m2.