Hệ thống Quản lý Chất lượng

CBM là một trong những tổng thầu thi công chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với hàng loạt các dự án lớn trong cả nước đã và đang chuẩn bị hoàn thiện. Các công trình xây dựng luôn có các yêu cầu đa dạng, thay đổi từng ngày, vì vậy việc thiết lập, vận hành linh hoạt hệ thống quản lý, đảm bảo sự thành công của các mục tiêu đề ra là hết sức quan trọng.

Nhận thức được việc đảm bảo chất lượng là mục tiêu chiến lược trong dài hạn, từ năm 2006, CBM bắt đầu triển khai áp dụng hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 vào các quy trình sản xuất kinh doanh như qui trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự; quy trình mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị thi công; qui trình chăm sóc khách hàng;… Không ngừng đổi mới và hoàn thiện, vào ngày 21/12/2015, CBM vinh dự đón nhận Chứng nhận ISO 9001:2008 về Hệ thống Quản lý chất lượng do AJA Registrars cấp dưới sự chứng nhận của tổ chức UKAS (United Kingdom Accreditation Service). 

CBM cam kết và khẳng định rằng cán bộ công nhân viên, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công của mình sẽ tạo ra các sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Video

Magic Screed & Rails

Magic Screed & Rails

CBM Copperhead XD 3.0