An toàn Lao động

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý ATLĐ và PCCN tại công trường, nâng cao chất lượng thi công. Ban ATLĐ công ty kết hợp cùng đơn vị huấn luyện ATLĐ tổ chức các buổi huấn luyện thường niên cho Kỹ Sư, Chỉ Huy Trưởng và toàn thể công nhân các công trường của CBM.

 

Lớp ATLĐ và PCCN cho nhân viên tại văn phòng công ty.

 

Lớp ATLĐ và PCCN cho công nhân tại các công trường.

Hình ảnh an toàn tại công trường SAMSUNG - Q9

- Tập thể dục mỗi buổi sáng trước khi vào thi công.

- Phổ biến các quy định, hướng dẫn an toàn lao động và vệ sinh cho công nhân và cán bộ kỹ thuật CBM

Video

Magic Screed & Rails

Magic Screed & Rails

CBM Copperhead XD 3.0