Tin Tức

19/10/2015

Hình ảnh thi công tại công trường Bình Đông Xanh Q8

Dự án đang trong giai đoạn hoàn tất phần thô, chuẩn bị công tác hoàn hiện.

19/10/2015
10/09/2015

CBM trúng thầu thi công Xưởng Press BLDG (VD4) - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex

Công ty CBM vinh dự được Samsung Electronics CE tiếp tục chọn là nhà thầu chính thi công Xưởng Press BLDG - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex.

07/07/2015

CBM trúng thầu thi công Xưởng 3 (DA3) - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex

CBM trúng thầu thi công Xưởng 3 - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex

12/06/2015