Tin Tức

07/01/2016

CBM trúng thầu dự án thi công Khu dân cư Tầm Nhìn

CBM trúng thầu dự án KDC Tầm Nhìn giai đoạn 1

07/01/2016

CBM trúng thầu dự án Khu Dân Cư Cityland Z751

CBM trúng thầu gói thi công 24 căn hộ dự án Khu Dân Cư Cityland Z751

04/11/2015

CBM tiếp tục trúng thầu gói R.C Work VD5 Building - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex

Công ty CBM vinh dự được chọn là nhà thầu thi công Xưởng VD5 Building - Giai đoạn 2 dự án Samsung Electronics CE Complex.

19/10/2015

Hình ảnh thi công tại công trường Bình Đông Xanh Q8

Dự án đang trong giai đoạn hoàn tất phần thô, chuẩn bị công tác hoàn hiện.

19/10/2015