Hình ảnh thi công tại công trường Richstar Residence Z1

24/07/2017

Tháng 6

GCLD cốt thép dầm sàn tầng hầm bể TH RS3 & RS4

GCLD cốt thép lõi thang tầng 1 thép RS1

GCLD cột vách tầng 1 tháp RS4

Thi công coppha, cốt thép sàn 2 tháp RS6

Thi công ván khuôn cột vách tầng 1 - RS4

Coppha cốt thép sàn trệt RS6

Toàn cảnh công trường

Tháng 4

Tháng 3

Tháng 2

Tháng 12

Tin cùng danh mục