Hình ảnh thi công tại công trường Him Lam Phú An

25/07/2017

Tháng 07/2017

Block B đang thi công sàn tầng 15 – tường vây tầng 12

Block B đang thi công sàn tầng 15 – tường vây tầng 12

Block D đang thi công sàn tầng 15

Block C: đã cất nóc, đang hoàn chỉnh phần thô 

Tháng 6/2017

Block A: Đang thi công sàn tầng 14 - tường vây tầng 8

Block B: Đang thi công sàn tầng 10 - tường vây tầng 5

Block C: Đang thi công sàn tầng 14

Block D: Đang thi công sàn tầng 10

Đang xây tường gạch block A

Các công nhân đang xây tầng hầm nằm dưới khu cảnh quan

Tháng 4/2017

- Block A đang thi công sàn tầng 6

- Block B đang thi công sàn tầng 5

- Block C đang thi công sàn tầng 8

- Block D đang thi công sàn tầng 4

 

Tháng 3/2017

- Block A đang thi công sàn tầng 4, block B&D đang thi công sàn tầng 2, block đang thi công sàn tầng 5

Tháng 2/2017

- Block A đang thi công tầng 2, block B&D đang thi công tầng 1, block C đang thi công tầng 3

Tháng 1/2017

- Block C đang thi công sàn tầng 2

- Block B đang thi công sàn tầng 1

- Block A đang thi công sàn tầng 1

- Block D đã hoàn thành phần móng

Tháng 12/2016

Tin cùng danh mục