Hình ảnh thi công tại công trường Him Lam Phú An

28/04/2017

Tháng 4/2017

- Block A đang thi công sàn tầng 6

- Block B đang thi công sàn tầng 5

- Block C đang thi công sàn tầng 8

- Block D đang thi công sàn tầng 4

 

Tháng 3/2017

- Block A đang thi công sàn tầng 4, block B&D đang thi công sàn tầng 2, block đang thi công sàn tầng 5

Tháng 2/2017

- Block A đang thi công tầng 2, block B&D đang thi công tầng 1, block C đang thi công tầng 3

Tháng 1/2017

- Block C đang thi công sàn tầng 2

- Block B đang thi công sàn tầng 1

- Block A đang thi công sàn tầng 1

- Block D đã hoàn thành phần móng

Tháng 12/2016

Tin cùng danh mục