CBM tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

27/02/2018

Ngày 09/02/2018 tại Khách sạn Victory Sài Gòn, Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2018.

Tại đại hội, bên cạnh việc xem xét, thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh năm qua, Đại hội còn tiến hành biểu quyết kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm tới. Mặc dù ngành xây dựng trong năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn và tính cạnh tranh cao nhưng CBM vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD đề ra. Các mặt hoạt động của Công ty được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp, nguồn công việc ổn định và đời sống CBNV được đảm bảo ở mức cao. Bên cạnh việc đánh giá các thành tích đạt được, những tồn tại và hạn chế cũng được phân tích để rút kinh nghiệm. 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông CBM đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng là phần vinh danh những cá nhân và tập thể tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực vào thành công của CBM trong năm. Cùng ngày, CBM cũng đã tổ chức Tiệc họp mặt tất niên Công ty tại Khách sạn Victory Sài Gòn. Đây là buổi họp mặt thường niên của toàn thể CBNV và đại diện khách hàng của Công ty nhân dịp cuối năm.

Tin cùng danh mục