Bàu Mai Resort

Chi tiết dự án

Danh mục:
Khách Sạn & Khu Nghỉ Mát
Tiến độ thực hiện:
Đã hoàn thành
Vị trí địa lý:
Miền Nam

 

  • Dự án:   Bàu Mai Resort
  • Địa điểm:   Bình Thuận
  • Chủ đầu tư:   Công ty Tài Phú - CBM
  • Giá trị đầu tư:   11.000.000.000 VND
  • Năm khởi công:   2006
  • Thời gian hoàn thành:   2006