Trụ sở Báo Phụ Nữ

Chi tiết dự án

Danh mục:
Thương Mại
Tiến độ thực hiện:
Đã hoàn thành
Vị trí địa lý:
Miền Nam

 

  • Dự án:   Trụ sở Báo Phụ Nữ
  • Địa điểm:   311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP. HCM
  • Chủ đầu tư:   Báo Phụ Nữ
  • Giá trị đầu tư:   14.346.953.000 VND
  • Năm khởi công:   2004
  • Thời gian hoàn thành:   2005