Siết chặt Quy định về PCCC và Diện tích tối thiểu căn hộ chung cư

CBM triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình giám sát an ninh trật tự và an toàn lao động tại các công trường xây dựng