CBM triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình giám sát an ninh trật tự và an toàn lao động tại các công trường xây dựng