Trung Tâm Thương Mại - Siêu Thị GO! Thái Nguyên

Địa điểm xây dựng: Khu dân cư số 1, Đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.  

Quy mô công trình:

  • Khối TTTM gồm 3 tầng nổi và 1 tầng lửng đậu xe máy.
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 37.326 m2.
  • Các hạng mục phụ trợ gồm sân vườn, diện tích cho giao thông mặt đất, đỗ xe mặt đất và tiếp cận cho phương tiện chữa cháy, bố trí trên diện tích ngoài nhà khoảng 12.076m2.