Trung Tâm Thương Mại và Siêu Thị GO! Bà Rịa

Trung Tâm Thương Mại và Siêu Thị GO! Bà Rịa nằm tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Quy mô gồm 1 tầng hầm, 2 tầng cao, 3 tầng lửng, tầng mái và sân thượng với tổng diện tích hơn 46.000 m2.