Tiền thân là Phòng M&E thuộc công ty CBM, sau một thời gian hoạt động và phát triển, phòng M&E đã không ngừng phát triển và lớn mạnh như một nhà thầu cơ điện với năng lực thiết kế – thi công vượt trội. Với sự lớn mạnh đó, năm 2018, Chủ tịch HĐQT CBM đã định hướng cho ra đời thương hiệu CBM-ME đại diện cho mảng thi công và thiết kế M&E với mong muốn khẳng định vị thế trên thị trường M&E hiện nay.

Tìm hiểu thêm về CBME tại đây.