Lĩnh vực hoạt động

Chứng chỉ chứng nhận

CBM cam kết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, duy trì việc đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001: 2007

Dự án nổi bật

Xem tất cả

Khách hàng | Đối tác