CBM hướng tới áp dụng quy trình BIM (hay còn được gọi là mô hình công trình) trong thi công đối với các dự án mới triển khai. Tất cả những thông tin và dữ liệu kỹ thuật liên quan đến công trình sẽ được trao đổi và chính sửa trực tiếp qua phần mềm. Mô hình BIM giúp chúng tôi hạn chế sai sót trong việc triển khai bản vẽ thiết kế đến bước tổ chức thực hiện; tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.