Nhà máy Sản xuất Xỉ Titan

Địa điểm xây dựng: xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Quy mô dự án: 5 tầng nổi và mái.

Hạng mục thi công:  Thiết kế và thi công phần Xây dựng - Điện nước 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 13.889,63 m2.