Phú Đông Sky Garden

Địa điểm xây dựng: Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án: 1 block, 1 tầng hầm, 27 tầng cao. 

Hạng mục thi công:  Kết cấu, cơ điện và hoàn thiện cơ bản toàn bộ chung cư.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 62.644.07 m2 (không kể tầng tầm).