Trung tâm điều trị kỹ thuật cao - BV Nhi đồng 2

Địa điểm xây dựng: Đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 2 tầng hầm, 9 tầng cao

Hạng mục thi công: Tổng thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.000 m2.