Trung Tâm Thương Mại Chơn Thành - Bình Phước

Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 14, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Quy mô dự án: 1 tầng hầm, 4 tầng nổi và mái. 

Hạng mục thi công:  Thi công xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị công trình.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 15.500 m2.