Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2)

Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô mỗi căn: 2 block 1 tầng hầm, 10 tầng cao và mái; và 1 block 8 tầng. Trong đó bao gồm khối Giảng đường, khối Hành chính, Thư viện, Nhà thể thao, Nhà để xe, Nhà bảo vệ. 

Hạng mục thi công:  Thi công xây lắp.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 128.505 m2