BCH Công Trường Topaz Twins Và Phú Đông Premier Được Trao Chứng Nhận Giờ Công An Toàn

CBM rất đề cao công tác an toàn trong thi công, thể hiện bằng việc giám sát hàng ngày, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng. Bên cạnh đó, Ban HSE đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, nghề nghiệp và hệ thống quản lý môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 và ISO 14001: 2015.

Sau hơn 2 năm từ ngày khởi công, dự án Topaz Twins (Biên Hòa) và Phú Đông Premier (Bình Dương) đã được bàn giao cho chủ đầu tư, đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Vinh dự hơn, Ban quản lý CBM đã được trao những chứng chỉ giờ công an toàn. Đây chính là kết quả của những nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường, đánh dấu một mốc thành công trong kinh nghiệm xây dựng nhà cao tầng của CBM.

Dự án Topaz Twins (Biên Hòa)

Dự án Phú Đông Premier (Bình Dương)