Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM)

Địa chỉ: 93 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 3829.6818
Fax: (84-28) 3829 5550

Email: info@cbm.com.vn
Website: www.cbm.com.vn

 

Thông tin liên hệ