Cập Nhật Hình Ảnh Dự Án Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ - Siêu Thị (Emart 2)

Khởi động tuần mới cùng #CBM với những hình ảnh đẹp từ công trường Emart 2. 
Trong bối cảnh nhiều tín hiệu phục hồi tích cực cho thị trường bất động sản và xây dựng, BQL CBM vẫn tập trung đầu tư nguồn lực để thi công đạt chuẩn tiến độ của dự án.