Cập nhật hoạt động các Công trường tháng 10/2021

Sau một thời gian tạm dừng theo Chỉ thị 16, từ những ngày đầu tháng 10, các công trường CBM Construction đã được phép thi công trở lại. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, các Ban chỉ huy công trường CBM đã lên kế hoạch về nhân sự, máy móc, biện pháp thi công, để bắt kịp tiến độ, đạt yêu cầu về an toàn, chất lượng.