CBM hoạt động bình thường trở lại, thích ứng an toàn với đại dịch

CBM Construction từng bước trở về trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Tại CBM, hầu hết các Cán bộ, nhân viên đã được tiêm 1-2 mũi vắc xin. Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kế hoạch sau 1/10, chúng tôi đã chuẩn bị tốt các phương án để sẵn sàng triển khai sản xuất trong thời gian sắp tới theo đúng kế hoạch đề ra.