CBM Tổ Chức Khám Sức Khỏe Định Kỳ Năm 2024

Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong sự phát triển của một tổ chức. Hiểu rõ điều này, Ban lãnh đạo CBM luôn xem việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên là một ưu tiên hàng đầu và đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức các buổi khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Khám sức khỏe không chỉ là cách để theo dõi và duy trì sức khỏe cá nhân một cách hiệu quả, mà còn là một biểu hiện rõ ràng về sự quan tâm và trách nhiệm của CBM đối với đội ngũ lao động.