CBM và những dấu ấn 2020

Mặc dù bị cản trở bởi những khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt, nhưng với quyết tâm cao độ của tập thể, từ những ngày đầu năm 2020, Ban lãnh đạo CBM đã tập trung triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tính đến tháng 12/2020, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được hoàn thành với tổng doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng, việc làm và thu nhập bình quân người lao động vẫn được duy trì ổn định so với năm 2019.

Song song với việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, năm 2020 cũng là năm CBM có những dấu ấn quan trọng trong công tác xã hội, như tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 40 năm hình thành và phát triển; tiếp tục là nhà tài trợ chính của "Chạy vì trái tim 2020";...