Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2022

Ngày 21/7/2023, Công ty CP Xây lắp và Vật tư xây dựng (CBM) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Trụ sở công ty (93 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM).

Tham dự Đại hội có HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của công ty và các cổ đông có cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Đại hội đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị năm 2023. Các nghị quyết đưa ra tại Đại hội đều được 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT & TGĐ Hoàng Thị Bạch Tuyết đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các quý cổ đông, quý khách hàng,  quý đối tác và hơn 200 CBCNV đã sát cánh cùng đưa công ty phát triển ngày một vững mạnh.