Lễ Cất Nóc Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (CS2)

Khởi công từ tháng 2/2023, sau 8 tháng chạy đua cùng tiến độ, CBM đã tổ chức lễ cất nóc Dự án Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (H. Bình Chánh, TP.HCM). 

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 70.000 m2, bao gồm nhiều hạng mục như: khối nhà giảng đường, học tập, đào tạo cao 10 tầng và một hầm; khối nhà hành chính, thư viện, nhà thể thao cao 10 tầng và một hầm; khối nhà để xe cao 7 tầng; khối công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu trường,...

Cất nóc đúng tiến độ là một cột mốc quan trọng đối với BQL công trình, tạo tiền đề đưa toàn bộ dự án về đích theo cam kết với Chủ đầu tư.