Tổ Chức Khám Sức Khỏe Định Kỳ Năm 2023 Cho CBNV

Tại CBM, người lao động là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, việc thăm khám định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho người lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.

Hoạt động thường niên này thể hiện vai trò, trách nhiệm của Công ty với người lao động; đồng thời giúp cho CBNV theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe và có chế độ rèn luyện phù hợp để hoàn thành tốt công việc và chăm lo cho gia đình.