Tổng Kết Sản Xuất Kinh Doanh 6 Tháng Đầu Năm

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2021, CBM trúng thầu nhiều dự án mới với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng. Đây có thể xem là bước khởi đầu khả quan trong bối cảnh kinh tế đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các dự án trúng thầu trên bao gồm đầy đủ các hạng mục thi công chính của CBM và trải dài khắp mọi miền đất nước như:

  • Tháng 2/2021 với dự án Tòa nhà Văn phòng Kim Tín;
  • Tháng 3/2021 với dự án là GO! Tây Ninh;
  • Tháng 5/2021 với dự án GO! Nguyễn Thị Thập – Quận 7;
  • Tháng 6/2021 với dự án Nhà xưởng Kim Tín – Thái Nguyên.

Bên cạnh đảm bảo sự tăng trưởng về doanh thu, CBM vẫn luôn chú trọng đầu tư và phát triển nhân sự để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của Chủ đầu tư về tổ chức quản lý, chất lượng thi công và an toàn lao động.

Thông tin chi tiết về các dự án vui lòng truy cập: www.cbm.com.vn