TẬP SAN NẮNG CÔNG TRƯỜNG -SỐ 03

Một lần nữa Tết lại về,

Kính chúc mọi nhà hạnh phúc an khang.

Xuân mang ý sống nồng nàn, 

Cùng chúc nhau một mùa xuân- năm mới: 

ĐẮC TÀI, ĐẮC LỘC, thêm ĐẮC NHÂN TÂM.

 

Tải về