TẬP SAN NẮNG CÔNG TRƯỜNG - SỐ 04

Một vòng khám phá tiến độ các công trường CBM trong giai đoạn cận kề mùa mưa. Hi vọng Nắng công trường đang và sẽ là người bạn đồng hành thân thiết, là món ăn tinh thần đầy yêu thương đối với tất cả các CBNV công ty. 

Tải về